intro


180 px

wally

wally tax graf

wally tekst

Wally Tax.

Een kruis gemaakt van de bronzen afgietsels van een gitaarhals. Op de zijkanten van de sokkel staat links: "Outsider", en rechts "Entertainer"; respectievelijk de naam van de band van Wally, en de titel van zijn laatste album. Op de voorkant, de naam en geboorte en sterfjaar.

femke

femke graf

femke tekst

Femke

Femke was kok. Ik hielp haar vaak bij caterings, en haar specialiteit daarbij was een hele zalm uit de oven. De zalm is ook een symbool voor de wederopstanding; de zalm die tegen de stroom in naar de paaigronden zwemt, om daar de eieren te bevruchten, waarna ze sterft van uitputting. Dit is een opgezette zalm, gegoten in helder giethars, op een betonnen sokkel.

gitte

gitte graf

gitte tekst

Gitte

Het graf voor Gitte, moeder van 5 kinderen. Een omgekeerde eiken boomstronk als picknicktafel, met 7 stukken boomstam als stoelen. Een traditie in de familie is om gezamenlijk port te drinken met een goede kaas erbij. De port en de kaas wordt geserveerd op de boomstronk, als de kinderen de boomstronk even niet als klimboom gebruiken. Het idee van de omgekeerde boomstronk komt van de Seahenge, een archeologische vondst in Engeland uit de vroege bronstijd; een omheining van houten palen, met in het midden de boomstronk. Het vermoeden bestaat dat het een symbool is voor de "omgekeerde wereld", ofwel het dodenrijk.

ger

Graf Ger naam

ger tekst

Ger

Op het graf van haar vader heeft een vriendin van me een Frans tuinstoeltje geplaatst. Zij vroeg me of ik op een of andere manier iets kon doen met zijn voornaam. Die heb ik in spiegelbeeld gesneden, en ik heb de vriendin een kistje met papier, inkt en inktroller gegeven. Zo kan bij een bezoek aan het graf een afdruk gemaakt worden van de naam. Dit idee is gebaseerd op de oude Chinese traditie om de naam van familieleden in bas-reliëf in een steen te beitelen, waarna er een afdruk van gemaakt werd in een vochtig papier, een zogenaamde "rubbing", of frottage. Het is een van de eerste grafische drukprocédés.

vader grafkruis

pabert graf

grafkruis vader tekst

Grafkruis voor mijn vader

"Wat je doet en wat je denkt; Hij ziet het altijd en overal."
Dit is een uitspraak van mijn vader die 20 jaar geleden overleed. Hij was met zijn identieke tweelingbroer de jongste uit een streng hervormd gezin.
Bij mijn vaders begrafenis waren er heel wat reacties op de aanwezigheid van de tweelingbroer. Het riep kennelijk het beeld op van een wederopstanding, ook bij mij.
Op de schoorsteenmantel had ik een foto van van mijn vader, opgebaard in zijn kist, als bewijs van zijn dood. Een foto waarop hij nog levend was afgebeeld gaf mij het gevoel alsof hij mij, vanuit die foto, nog in de gaten kon houden.
Vanaf die tijd ben ik krantenfoto's gaan verzamelen. Foto's van mensen die een foto van iemand vasthouden. Als een Piëta. Als een doppelgänger vervangt de foto de persoon, net als de tweelingbroer op de begrafenis. Ik raak telkens ontroerd door het gebaar, het ritueel, dat gemaakt word door degene die de foto vasthoudt.
Dit is het graf van mijn vader, tijdens zijn ziekte heb ik met hem overlegd wat voor een grafbeeld hij zou willen hebben, en zijn voorkeur ging uit naar een keltisch-, of zonnekruis.
Eikenhout, hoogte 1 meter.