intro landscape

A selection of
drawings i made
on the spot in
2013 in the area
where i used to
dwell as a kid.
Compressed charcoal,
pastels, pigments and
smeared grass,
plants and sand
on paper, size ranging
from 42 x 30 cm.
to 88 x 107 cm.

180 px

philistijnen 1

Damlander sluislaan 1 30x42

philistijnen tekst

'Naar de Philisteinen'
Landschap van de kunstenaar als jonge man.

"-Gaan jullie weer naar de Philisteinen?-
Dat vroeg mijn vader als ik met mijn vriendjes Jan en Robert had afgesproken voor onze gebruikelijke omzwervingen door de polder en de duinen.
We hadden polsstokken van Boer Wim gekregen, de overbuurman van Jan aan de Nesdijk. We liepen dwars door de polder richting de Herenweg. Met de polsstokken sprongen we over de sloten.
Bij elke bollen-akker speurden we naar kleien pijpjes, en bij de bunker-dorpen naar overblijfselen van de oorlog. Op een keer vonden we in 1 van de bunkers, onder het hooi, ook een doos vol pornoboekjes.
Langs het vliegveld, langs de Philisteinse molen - vandaar het grapje van mijn vader - en dan naar de duinen. In de duinen hielpen we myxomatose-konijnen uit hun lijden te verlossen. We vonden konijnenschedeltjes, en bomscherven, soms kogels, en een echte bom!
We waren 11, 12, en de combinatie van landschap, historie en biologie hebben in belangrijke mate mijn leven en werk bepaalt."

'Naar de Philisteinen' is een serie landschapstekeningen.
Het landschap waar Meinbert Gozewijn van Soest als jongen met zijn vrienden heen trok; de Bergermeer-polder, de Philisteinse-polder, de Damlander-polder, de Verbrande Pan, maar ook de Drie Meertjes en de Berenkuil.

In juni 2013 logeerde Van Soest bij boer Jonker aan de Voert.
Hiervandaan heeft hij al deze plekken weer bezocht om er tekeningen te maken.

Het landschap van de kunstenaar als jonge man.
480px

philistijnen 2

3molens vanaf de Voert A 30x42

philistijnen 3

Bunkerdorp west 2 5juni 88x107

philistijnen 4

Bunkerdorp oost pornobunker 7juni 88x107

philistijnen 5

Bunkerdorp oost vos 7juni 88x107

philistijnen 6

Drie Meertjes duits vakantiemeisje 30x24

philistijnen 7

Drie Meertjes Snoek 30x24

philistijnen 8

Duinvermaak houtskool 30x42

philistijnen 9

HetWoud duinen 1 29mei 50x65

philistijnen 10

HetWoud duinen 2 29mei 50x65

philistijnen 11

Landschap met Bunkerdorp West 1

philistijnen 12

PhilisteinseMolen 30x42

philistijnen 13

PhilisteinseMolen4 30x42